JE V ZÁKONĚ DOSTATEČNĚ OŠETŘENO VYPOVÍDÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV?

Délka: 761 s

Vedle minimální výměry honitby je jedním z dalších sporných bodů vypovídání nájemních smluv na honitby. Ing. Stehlík jako předseda Asociace soukromého zemědělství požaduje takovou úpravu zákona, aby vlastníci mohli snadno ukončit smlouvu s uživatelem honitby. Podle Ing. Kostečky současný zákon dává vlastníkům dostatečné možnosti upravit podmínky vypovězení nájmu honitby v nájemních smlouvách.
Související videa
ING. JOSEF STEHLÍK a ING. JAROSLAV KOSTEČKA V DEBATĚ O MYSLIVOSTI

JSOU VLASTNÍCI POZEMKŮ OMEZENI V PRÁVU MYSLIVECKY HOSPODAŘIT NEBO NE?

JE V ZÁKONĚ DOSTATEČNĚ OŠETŘENO VYPOVÍDÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV?

JAK SE PROJEDNÁVÁ NOVELIZACE ZÁKONA O MYSLIVOSTI?

JAKÁ ÚPRAVA LEGISLATIVY JE POTŘEBNÁ? JAKÁ JE BUDOUCNOST MYSLIVOSTI?