JSOU VLASTNÍCI POZEMKŮ OMEZENI V PRÁVU MYSLIVECKY HOSPODAŘIT NEBO NE?

Délka: 790 s

Podle Ing. Josefa Stehlíka, předsedy Asociace soukromého zemědělství, bylo i v minulosti úkolem myslivců udržovat stavy zvěře na takové úrovni, aby nedocházelo ke škodám na lesním a polním hospodářství. Hlavní slovo v myslivosti by i dnes měl mít hospodář - vlastník nebo nájemce půdy. Současný stav tomu podle něj neodpovídá, vlastníci půdy jsou jen nedobrovolnými diváky toho, co se na jejich půdě děje. Ing. Kostečka oponuje, právo tvořit honitby dává zákon výhradně vlastníkům pozemků. I podle současné legislativy může ten, kdo na pozemku zemědělsky hospodaří zastupovat vlastníka při výkonu práva myslivosti.Podle něj současný zákon garantuje vlastníkům i uživatelům pozemků možnost myslivecky hospodařit dostatečně.
Související videa
ING. JOSEF STEHLÍK a ING. JAROSLAV KOSTEČKA V DEBATĚ O MYSLIVOSTI

JSOU VLASTNÍCI POZEMKŮ OMEZENI V PRÁVU MYSLIVECKY HOSPODAŘIT NEBO NE?

JE V ZÁKONĚ DOSTATEČNĚ OŠETŘENO VYPOVÍDÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV?

JAK SE PROJEDNÁVÁ NOVELIZACE ZÁKONA O MYSLIVOSTI?

JAKÁ ÚPRAVA LEGISLATIVY JE POTŘEBNÁ? JAKÁ JE BUDOUCNOST MYSLIVOSTI?