JAKÁ ÚPRAVA LEGISLATIVY JE POTŘEBNÁ? JAKÁ JE BUDOUCNOST MYSLIVOSTI?

Délka: 1662 s

Českomoravská myslivecká jednota se nebrání úpravám zákona o myslivosti, nesouhlasí ale s jeho novelizací v této chvíli a způsobem, jak se to děje. Jaké úpravy myslivecké legislativy jsou podle Ing. Kostečky v současné době potřebné? Například úprava způsobu lovu přemnožené spárkaté zvěře. Podle Ing. Stehlíka hrozí, že silné zemědělské podniky, kterým zvěř působí velké škody, vymáháním náhrady škod myslivecká sdružení ekonomicky zlikvidují. Stanou se ze zemědělců automaticky myslivci? Ing. Stehlík nepopírá, že myslivosti, tak jak ji známe, nedává velkou budoucnost. Ing. Kostečka zdůrazňuje, že bez myslivců se vlastníci pozemků neobejdou, ale nesouhlasí s tím, že by Českomoravská myslivecká jednota chtěla udržovat nějakou zakonzervovanou podobu myslivosti bez ohledu na změny přírodních a hospodářských podmínek.
Související videa
ING. JOSEF STEHLÍK a ING. JAROSLAV KOSTEČKA V DEBATĚ O MYSLIVOSTI

JSOU VLASTNÍCI POZEMKŮ OMEZENI V PRÁVU MYSLIVECKY HOSPODAŘIT NEBO NE?

JE V ZÁKONĚ DOSTATEČNĚ OŠETŘENO VYPOVÍDÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV?

JAK SE PROJEDNÁVÁ NOVELIZACE ZÁKONA O MYSLIVOSTI?

JAKÁ ÚPRAVA LEGISLATIVY JE POTŘEBNÁ? JAKÁ JE BUDOUCNOST MYSLIVOSTI?