ING. JOSEF STEHLÍK a ING. JAROSLAV KOSTEČKA V DEBATĚ O MYSLIVOSTI

Délka: 373 s

Myslivost jako součást hospodářské činnosti na polích a v lesích nebo myslivost jako ochrana zvěře a jejího životního prostředí? V úvodu debaty o tom, zda potřebujeme novelu zákona myslivosti, objasňují Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství a Ing. Jaroslav Kostečka, PhD, jednatel Českomoravské myslivecké jednoty, v čem vidí smysl a účel myslivosti v současné době.
Související videa
ING. JOSEF STEHLÍK a ING. JAROSLAV KOSTEČKA V DEBATĚ O MYSLIVOSTI

JSOU VLASTNÍCI POZEMKŮ OMEZENI V PRÁVU MYSLIVECKY HOSPODAŘIT NEBO NE?

JE V ZÁKONĚ DOSTATEČNĚ OŠETŘENO VYPOVÍDÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV?

JAK SE PROJEDNÁVÁ NOVELIZACE ZÁKONA O MYSLIVOSTI?

JAKÁ ÚPRAVA LEGISLATIVY JE POTŘEBNÁ? JAKÁ JE BUDOUCNOST MYSLIVOSTI?