PŘIKRMOVÁNÍ PŘEŽVÝKAVÉ ZVĚŘE

Délka: 916 s

Každý druh zvěře má jiné nároky na množství a kvalitu potravy a v různé míře se mu daří uživit se ve svém prostředí. Zákon o myslivosti ukládá uživatelům honiteb udržovat stavy zvěře přiměřené úživnosti prostředí a také zvěř, pokud strádá, přikrmovat. Jak zvěř, pokud trpí v zimním období nedostatkem potravy, správně přikrmovat a v dobré vůli jí spíš neuškodit? Profesor Jiří Zelenka z Mendelovy univerzity v Brně podrobně vysvětluje, jak organismus přežvýkavé zvěře potravu zpracovává. Pro trávení je důležitá mikroflóra v bachoru. Nejsou-li zajištěny vhodné podmínky pro mikroorganismy v bachoru, může mít zvěř k dispozici nejkvalitnější krmiva, a přitom hladovět.
Související videa
ZVĚŘ V HONITBĚ VOJENSKÝCH LESŮ A STATKŮ RALSKO KAMEROU PAVLA MUNZARA

ÚSPĚŠNÝ ODCHOV BAŽANTŮ VE SKVRŇOVĚ

SIKA NA BOUZOVSKU - OBNOVA OBLASTI CHOVU

CHOV A LOV ZVĚŘE NA FARMĚ V JIHOAFRICKÉ REPUBLICE

MYSLIVECKÉ VÁNOCE V RUDOLFINU

MYSLIVCI VE FILMU TOMÁŠE VORLA